ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • 1. Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη - Best Customer Service Training
 • 2. H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη (Μικρός Οργανισμός) - Best Use of Innovation in Customer Service
 • 3. Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη (Μεγάλος Οργανισμός) - Best Use of Innovation in Customer Service
 • 4. Ακούγοντας τη φωνή του πελάτη – Voice of the customer
 • 5. Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων εξυπηρέτησης πελάτη - Best Omni-channel customer experience
 • 6. Επαγγελματίας της Χρονιάς: Επικεφαλής Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών - Customer Service Supervisor of the year
 • 7. Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός) - Customer experience team of the year
 • 8. Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός) - Customer experience team of the year
 • 9. Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός) - Customer experience organisation of the year
 • 10. Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός) - Customer experience organisation of the year
 • 11. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς - Contact Center of the year
 • 12. Πρωτοεμφανιζόμενη Επιχείρηση της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση πελατών - Customer Experience start-up of the year
 • 13. Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο - Best Outsourcing Partnership
 • 14. Καλύτερη εξυπηρέτηση σε διαδικτυακό κατάστημα - Best online customer experience (e-shop)