Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών εδώ και 10 χρόνια έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι ήρθαν για να μείνουν! Φέτος, το ΕΙΕΠ δεν θα μπορούσε να μην είναι παρών… Εναρμονισμένο με τις νέες συνθήκες, λόγω covid-19, και έχοντας πάντα ως γνώμονα την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών του, αλλάζει τη διαδικασία των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών, κατανοώντας ότι οι εταιρείες φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουν την ανάγκη να βραβεύσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στην εξυπηρέτηση πελατών τους.

Σημαντικές αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες με σκοπό να δημιουργήσουμε μία Covid edition διαδικασία, τιμώντας παράλληλα με ιδιαίτερη βράβευση τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής των εταιρειών-μελών μας, τους ήρωες της Εξυπηρέτησης Πελατών του 2020.