Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

#proudtoserve

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) διοργανώνει και φέτος για 12η συνεχή χρονιά, τον πλέον καταξιωμένο θεσμό στην ελληνική αγορά, τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Το ΕΙΕΠ, στα πλαίσια του οράματός του για τη διάδοση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στην Ελληνική αγορά, διοργάνωσε το 2010 για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μετά από πολύμηνη, αντικειμενική και διαφανή διαδικασία στην οποία συμμετείχαν ως κριτές ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και επιφανείς επιχειρηματίες, το Ινστιτούτο βράβευσε εταιρείες αλλά και διακεκριμένους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους για εξαιρετικές πρακτικές στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών.

Ο αναγνωρισμένος πλέον θεσμός των βραβείων, κατ’ αντιστοιχία με τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, επιβραβεύει και προβάλλει σε ετήσια βάση καινοτόμες και εξαιρετικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται στην εξυπηρέτηση του πελάτη και συμβάλουν στην καλύτερη εμπειρία του. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία και η διάχυση εξειδικευμένης γνώσης καθώς και η επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην εξυπηρέτηση πελατών ανά κλάδο και επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας επιτυχημένης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, το ΕΙΕΠ έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα αναβάθμισης του θεσμού. Νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες διακρίσεις.

Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη συμπλήρωση ενιαίας μορφής ερωτηματολόγιου. Στόχος μας είναι, μέσω του θεσμού των βραβείων να ενισχυθεί η διάχυση γνώσης μέσα στις εταιρείες και στην αγορά, να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές, να συνδεθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία των οργανισμών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
Η Κριτική Επιτροπή κάθε κατηγορίας αποτελείται από 3 κριτές και 1 αναπληρωματικό:

1 Ακαδημαϊκός

1 CEO

1 υψηλόβαθμο Στέλεχος εξυπηρέτησης πελάτη

*Στέλεχος οργανισμού δεν μπορεί να είναι μέλος κριτικής επιτροπής σε κατηγορία που συμμετέχει.

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 1. Η εταιρεία μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνει συμμετοχή σε ποια/ποιες κατηγορίες θέλει να θέσει υποψηφιότητα και μέχρι την ορισμένη καταληκτική ημερομηνία συμπληρώνει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.
 2. Στη συνέχεια τα μέλη της κριτικής επιτροπής αξιολογούν τα ερωτηματολόγια και από τις βαθμολογίες τους θα προκύψουν οι 3 νικητές ανά κατηγορία βράβευσης.
 3. Οι νικητές ανακοινώνονται ΜΟΝΟ στην Τελετή Απονομής
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Η απάντηση σε κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνάει τον αριθμό των λέξεων που αναφέρεται.
 • Στις απαντήσεις δεν επιτρέπεται η εισαγωγή διεύθυνσης url, πίνακα και φωτογραφικού υλικού.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021.
 • Στην πλατφόρμα είναι υποχρεωτικό να γίνει upload του λογοτύπου της εταιρείας σε αρχείο jpeg και eps (300 dpi) (σε υψηλή ανάλυση).
 • Οι απαντήσεις που αφορούν στο προφίλ του οργανισμού και στην περίληψη της υποψηφιότητας, δε βαθμολογούνται.
 • Το κείμενο που αφορά στην περίληψη της υποψηφιότητας σε κάθε κατηγορία, θα δημοσιευτεί στη Συλλεκτική Έκδοση του ΕΙΕΠ «Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2021»

KEY DATES

 class=

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής φακέλου

Τελετή Απονομής
Live on your screen!

 class=

Αποστολή βαθμολογίας
κριτικών επιτροπών

 

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη - Best Customer Service Training

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των εργαζομένων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του (εσωτερικού ή/και εξωτερικού) πελάτη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΗ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συστηματικό, οργανωμένο και χρονικά οριοθετημένο πρόγραμμα αγωγής και μάθησης που προγραμματίζεται από τον οργανισμό και υλοποιείται από έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς φορείς. Π.χ. συμμετοχή του οργανισμού σε προγράμματα κατάρτισης μέσω επαγγελματικών συνδέσμων και επιμελητηρίων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη - Best Use of Innovation in Customer Experience

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύονται συγκεκριμένες καινοτόμες δράσεις ή προγράμματα ανασχεδιασμού λειτουργιών που αφορούν στη δημιουργία νέων εμπειριών για τον πελάτη ή/και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών και διαδικασιών με σκοπό τη διαφοροποίηση, την αύξηση της ικανοποίησης, της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία συνολικά μεγαλύτερης αξίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΗ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συστηματικές, οργανωμένες και χρονικά οριοθετημένες δράσεις που οδηγούν στη δημιουργία νέων, καινοτομικών εμπειριών για τον πελάτη. Οι εμπειρίες μπορούν να αφορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση αλληλεπίδρασης του πελάτη με τον οργανισμό (π.χ. αγορά, κατανάλωση ή χρήση προϊόντος/ υπηρεσίας, προσωπική ή εξ αποστάσεως επαφή με προσωπικό ή βελτιωμένη και εξατομικευμένη συμμετοχή του πελάτη σε διαδικασίες).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ακούγοντας τη φωνή του πελάτη – Voice of the Customer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύονται συγκεκριμένα συστήματα που α) σχετίζονται με την αντιμετώπιση παραπόνων και ειδικών απαιτήσεων των πελατών (π.χ. παράπονα/ υποδείξεις, αιτήματα ειδικής μεταχείρισης, επίλυση προβλημάτων) και β) περιλαμβάνουν μεθόδους για να "αφουγκράζονται" τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη (feedback systems techniques or tools), με σκοπό την αποκατάσταση της ικανοποίησης των πελατών (customer recovery), την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (process recovery), την κατάλληλη αντιμετώπισή τους από τους εργαζομένους (employee recovery) και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη στο μέλλον

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ

Συστηματικά και οργανωμένα συστήματα για την αντιμετώπιση παραπόνων και ειδικών απαιτήσεων που περιλαμβάνουν ενέργειες για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την επίλυση παραπόνων ή προβλημάτων που μπορεί να οφείλονται σε βλάβες ή τεχνικά προβλήματα προϊόντων, ζητήματα με τη συμπεριφορά και την απόδοση του προσωπικού, ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων πελατών κ.ο.κ. Επιπλέον, ο Οργανισμός πρέπει να αποδείξει πως έχει αναπτύξει πέρα από αποδοτικά κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες του και μεθόδους ανάλυσης των πληροφοριών που λαμβάνει (π.χ. σχόλια, παράπονα), ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη αλλά και να δημιουργήσει επιχειρηματικά οφέλη για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, μέσα από σχόλια πελατών μπορούν να προκύψουν αλλαγές σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ή ακόμα και η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας που θα καλύψει μια ανάγκη ή επιθυμία του πελάτη.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύονται συγκεκριμένα συστήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας/ διαύλων για την Εξυπηρέτηση Πελατών με σκοπό την παροχή εναλλακτικών για την ικανοποίηση των αναγκών και προτιμήσεων επικοινωνίας των πελατών και την παροχή μιας ενιαίας και αδιάλειπτης (seamless) εμπειρίας για τον πελάτη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ

Συστήματα που συνίστανται στο συνδυασμό περισσότερων από ένα καναλιών εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. ενότητα/ integration προσωπικής εξυπηρέτησης στο κατάστημα, Συχνών Ερωτήσεων FAQs σε ιστότοπο και live chat ή αλληλεπίδραση με πελάτες μέσω social media).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ειδικό Βραβείο (Επαγγελματίας/ Ομάδα) - Customer Experience Game-changer of the year

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών σε Επαγγελματία (Επικεφαλής Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών) ή Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει Επικεφαλής/ Ομάδες που βρίσκονται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας τους και συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της, που εφαρμόζουν καινοτόμες και δημιουργικές διαδικασίες προγραμματισμού και πρόβλεψης των απαιτήσεων των πελατών, που βρίσκονται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγουν, αναλύουν και διαχειρίζονται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγουν και διαχέουν νέα γνώση, αναπτύσσονται, αυτοβελτιώνονται και μαθαίνουν συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών σε Ομάδα. Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει μία Ομάδα που βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγει, αναλύει και διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγει και διαχέει νέα γνώση, αναπτύσσεται, αυτοβελτιώνεται και μαθαίνει συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Organisation of the year

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών σε Οργανισμό. Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει έναν Οργανισμό που βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγει, αναλύει και διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγει και διαχέει νέα γνώση, αναπτύσσεται, αυτοβελτιώνεται και μαθαίνει συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς – Customer Call Center of the year

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύεται η Αριστεία στην μαζική Εξυπηρέτηση Πελατών που παρέχεται από οργανωμένο κέντρο εξυπηρέτησης εταιρίας. Ως Αριστεία στην μαζική Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζεται η διαρκής ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, η ευαισθησία στη διαχείριση δεδομένων και η δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Πελάτη (Best use of Technology in Customer Experience)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Αυτή η κατηγορία αφορά οργανισμούς που ενσωμάτωσαν τεχνολογικές λύσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, ώστε να χρησιμοποιούν αποδοτικότερα το ανθρώπινο δυναμικό τους και να βελτιώσουν την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αυτό το βραβείο αποσκοπεί στην αναγνώριση ενός Οργανισμού του οποίου η τεχνολογική λύση δείχνει μια ισχυρή δέσμευση για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Για να εξεταστεί, η τεχνολογική λύση πρέπει να έχει κυκλοφορήσει εντός του τελευταίου έτους και θα πρέπει να εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: καινοτομία – εισαγωγή μιας νέας δυνατότητας για την εταιρεία, εύκολος συνδυασμός με άλλες τεχνολογίες, εύκολη εγκατάσταση και χρήση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο (Best Outsourcing Partnership)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αυτή η κατηγορία αφορά επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και εξωτερικών συνεργατών στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν πώς μέσα από αυτή τη συνεργασία έχει επωφεληθεί τόσο ο οργανισμός, όσο και ο εξωτερικός συνεργάτης, αλλά έχει βελτιωθεί και η ποιότητα στην εμπειρία του πελάτη.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα (Best Online Customer Service (e-shop))

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβεύεται η Αριστεία στην μαζική Εξυπηρέτηση Πελατών που παρέχεται από διαδικτυακό κατάστημα (e-shop). Ως Αριστεία στη διαδικτυακή Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζεται η διαρκής ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη μέσω συνδυασμού διαδικτυακών καναλιών, η ευαισθησία στη διαχείριση δεδομένων και η δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καλύτερη Διαχείριση Κρίσης – Best Crisis Management Approach

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Οι οργανισμοί καλούνται να αποδείξουν πως έχουν μια αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση μιας κρίσης, δίνοντας άμεσα ακριβείς απαντήσεις στους πελάτες τους.
Η περίπτωση της πανδημίας ήταν η αφορμή όλες οι επιχειρήσεις να έρθουν αντιμέτωπες με μια τέτοια κατάσταση. Έπρεπε άμεσα να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν, να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους αποτελεσματικά, στοχεύοντας μάλιστα να ενισχύσουν την εμπειρία του πελάτη και να δημιουργήσουν το αίσθημα ασφάλειας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

Συστηματικές, οργανωμένες και χρονικά οριοθετημένες δράσεις/ ενέργειες που αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και έχουν θετικό αντίκτυπο στον πελάτη, τον εργαζόμενο και την επιχείρηση παρά τις μη κανονικές συνθήκες στις οποίες κλήθηκε να λειτουργήσει η επιχείρηση εξαιτίας της κρίσης που υπήρξε.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Συμμετοχή στο διαγωνισμό των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών μπορούν να δηλώσουν μέλη και μη μέλη του ΕΙΕΠ.
 • Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε έως 5 κατηγορίες βραβείων.
 • Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Κάθε εταιρεία έχει δυνατότητα δήλωσης μίας συμμετοχής ανά κατηγορία.
 • Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δε φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.
 • Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει να έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να έχει υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021.
 • Οι 3 Νικητές που θα προκύψουν ανά κατηγορία βάσει της βαθμολογίας τους θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των Βραβείων, στις 21 Δεκεμβρίου 2021. Η υποψηφιότητα με την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι ο 1ος νικητής της κατηγορίας και θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των 2 επόμενων νικητών.
 • Οι νικητές των προηγουμένων ετών δεν μπορούν να συμμετέχουν με case που έχει ήδη βραβευθεί.
 • Το κόστος για συμμετοχή σε μία κατηγορία ανέρχεται στο ποσό των 200 € (+ 24% ΦΠΑ) ενώ για κάθε επόμενη ανέρχεται στο ποσό των 100 € (+ 24% ΦΠΑ).
 • Οι νικητές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου κατά τη διάρκεια του έτους 2022 ένα εργαστήρι γνώσης με θέμα το αντικείμενο για το οποίο δηλώθηκε συμμετοχή.
 • Για τη χρήση του σήματος των Βραβείων απαιτείται άδεια από το ΕΙΕΠ. Για τη χρήση σήματος, η χρέωση είναι μηδενική για τα μέλη ενώ για τα μη μέλη ανέρχεται στα 4000€.
 

Με την οριστική υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ