Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Logo Αττικές Διαδρομές

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, είναι υπεύθυνη για την 24ωρη εποπτεία του αυτοκινητόδρομου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την άμεση ανίχνευση και επέμβαση στα συμβάντα, τη συνεπή συντήρηση καθώς και για την εμπορική διαχείριση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και χρήστες της Αττικής Οδού.