Ημερομηνίες Κλειδιά

#proudtoserve
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021
Αποστολή βαθμολογίας κριτικών επιτροπών Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
Τελετή Απονομής - Live on your screen! Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021