Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου 18 Νοεμβρίου 2019
Προετοιμασία κριτών & αποστολή βαθμολογίας 18 - 28 Νοεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου/ Ανακοίνωση finalist 2 Δεκεμβρίου 2019
Προετοιμασία finalist 2 - 9 Δεκεμβρίου 2019
Παρουσιάσεις finalist 10 Δεκεμβρίου 2019
Τελετή Απονομής - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 12 Δεκεμβρίου 2019