Λογότυπο Eurobank

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι  χώρες με συνολικό δίκτυο 652 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με ευρύ δίκτυο λιανικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά κανάλια. Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.